Hole kommune har skoleskyssordning via BraKar. Frist for å søke skoleskyss er 15. april for neste skoleår.

Vennligst les igjennom retningslinjene før søknad sendes inn.