Elevpermisjon

Elevene har en plikt til opplæring i grunnskolen. Foresatte skal søke skolen om permisjon hvis barnet skal være borte fra skolen av andre grunner enn sykdom. Søk om permisjon i god tid før dere ønsker permisjon. 

Under vedlegg finner du reglement for permisjon. 
Under skjema finner du søknadsskjema.

Rutiner ved høyt fravær

Holeskolen skal forebygge vansker, og raskt iverksette tiltak når en elev har høyt skolefravær.

Vi vet fra forskning at skoler som legger vekt på betydningen av tilstedeværelse og har gode rutiner for registrering og oppfølging av fravær, ofte har lav fraværsproblematikk. Når fraværet kan avdekkes tidlig, kan vi hindre at det øker og gjør situasjonen for eleven vanskeligere.

Det er vårt felles ansvar å samarbeide for å finne gode løsninger slik at eleven igjen opplever motivasjon og ønske om å komme til skolen.

Under vedlegg finner du mer informasjon og rutiner for oppfølging av fravær i skolen.