Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommuneplaner

Informasjon

StatusEndelig vedtatt plan
Siste behandlingEndelig vedtatt plan
Publisert 08. februar 2022
Oppdatert 13. januar 2023

Planstrategi 2020-2024
Planoversikt 2020-2024
Planprogram 2018-2030
Samfunnsdelen 2018-2030

Arealdelen 2021-2030
Planbeskrivelse
Planbestemmelser
Plankart

For områdene Sollihøgda og Sundvollen/Elstangen vises det til de aktuelle kommunedelplanene.
For områdene Vik og Helgelandsmoen (område mellom Helgelandsmoen og Svingerud) vil kommuneplanen for 2009-2019 gjelde frem til det vedtas nye kommunedelplaner.

Arealdelen 2009-2019
Planbeskrivelse
Planbestemmelser
Plankart

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.

Send skjult innspill

Din høringsuttalelse til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.