Den kulturelle skolesekken og spaserstokken

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk:

  • Scenekunst
  • Visuell kunst
  • Musikk
  • Film
  • Litteratur
  • Kulturarv

Den kulturelle skolesekken har vært en del av regjeringens kulturpolitiske satsing for grunnskolen siden 2001, og har etter hvert blitt utvidet til videregående skole. Dette betyr at alle elever – fra 1. til 10. trinn på grunnskolen, og fra 1. til 3. trinn på videregående– innlemmes i ordningen.

Les mer her

Den kulturelle spaserstokken er en ordning for å sikre et profesjonelt kulturtilbud for eldre.

 Målet med Den kulturelle spaserstokken er: 

  • å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre
  • å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.
  • å bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet 

Den kulturelle spaserstokken finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet og Kulturdepartementet i fellesskap. Fylkeskommunen har ansvar for fordelingen av midler til kommunene.

 

Ringerike kultursenter

Ringerike kultursenter er Ringeriksregionens kulturhus plassert midt i Hønefoss. Huset rommer ca. 3500 kvadratmeter og har to større saler for musikk, dans og drama, samt en rekke mindre saler for dans, kurs, konferanser, møter og øving.

Les mer her.

Granavollen pilgrimsenter

Pilegrimssenter Granavollen er lokalisert på historiske Granavollen, med Søsterkirkene og Granavolden Gjæstgiveri som nærmeste naboer. For pilegrimer er senteret et naturlig sted å besøke for informasjon, råd, tips og veiledning, på sin vandring på Gudbrandsdalsleden.

Les mer her.

Ringerikes museum

Ringerikes Museum er et særdeles spennende museum, hvor du blant annet møter lokale historiske personer som senere har fått nasjonal betydning. Museet er et lokalt kulturhistorisk museum for Hole og Ringerike og har en betydelig kunst- og kulturhistorisk gjenstandssamling fra distriktet.

Les mer her.