Nasjonalt senter i Hole for opplysninger om Jørgen Moe

Jørgen Moe.jpg

 

Eventyrsamleren, dikteren og presten Jørgen Moe (1813 - 1882) ble født og vokste opp på gården Mo i Steinsfjerdingen, Hole. Moe var en meget produktiv person, og Hole historielag har sett det som en viktig oppgave å bygge opp en mest mulig komplett samling av tekster skrevet av og om Jørgen Moe. Etter hvert har det blitt en anselig samling bøker og dokumenter som fins i en egen avdeling i Bygdearkivet, kalt Jørgen Moe-samlingen. Historielaget mener Jørgen Moe-samlingen har fått et så stort omfang at den kan karakteriseres som et nasjonalt senter for informasjon om Jørgen Moe.

 

Vil du se hvordan Moe-samlingen er bygget opp, kan du trykke her.

Den som ønsker å sette seg inn i Jørgen Moes liv og levnet, har også anledning til å besøke og bruke Moe-samlingen, som er lokalisert i bygningen til Hole kulturskole, Jomfrulandsveien 2, 3530 Røyse.

Bygdearkivet med Moe-samlingen er åpen for publikum hver første mandag i måneden fra kl. 12 til kl. 18. Det er også mulig å besøke Moe-samlingen til andre tider ved å henvende seg til historielaget via e-post: post@hole-historielag.no  eller direkte til Jørgen Moe-komiteen: jmk@hole-historielag.no

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss