Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Hole kommune har sluttet seg til felles regional veteranplan.

Hole kommune har sluttet seg til felles regional veteranplan.

Regional veteranplan er vedtatt av kommunestyret

Informasjon

Publisert 31. mai 2023
Oppdatert 19. juni 2023
Høringsperioden22. mai 2023

Regionrådet har stått i spissen for å utarbeide en felles regional veteranplan. Med en felles plan vil vi hedre innsatsen til alle regionens veteraner. 

Kommunestyret vedtok regional veteranplan som Holes veteranplan 22. mai 2023.

Ringeriksregionen har vært en forsvarsregion i lang tid. Tyngdepunktet har ligget i Hole og Ringerike, som har vært vertskommuner for flere militærleirer. Mange i regionen har vært eller er tilknyttet Forsvaret som militær, sivilt ansatt eller familie.

Veteraner er mennesker med ulike erfaringer, opplevelser og behov. Ringeriksregionen ønsker at kommunene skal oppleves som gode og tilgjengelige for våre veteraner og deres nærmeste.
Vi vil med planen styrke rutiner for oppfølging av den enkelte og deres familier.

Planen kan du lese her - PDF-dokument.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.

Send skjult innspill

Din høringsuttalelse til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Hole kommune har sluttet seg til felles regional veteranplan.

Hole kommune har sluttet seg til felles regional veteranplan.