Byggesaksavdelingen har telefontid mandag og torsdag kl.12:00-14:00 på telefon 469 26 160. 

Har du spørsmål kan du sende e-post til byggesak@hole.kommune.no

Søknader sendes til postmottak@hole.kommune.no eller bruk eByggesøk, for mer informasjon: Slik søker du - Hole kommune