Det du skal bygge må:

  • Være i samsvar med arealplanen og planbestemmelser for området.
  • Ikke være i strid med planformål, utnyttingsgrad, byggegrenser, avstands- og høydebestemmelser, krav til utforming (tilpasning til omgivelsene) m.m.

Dette kan du bygge uten å søke kommunen om tillatelse

Direktoratet for byggkvalitet har laget flere brukervennlige veiledere som hjelper deg å finne ut om du slipper å søke om å få bygge, eller om du må sende en byggesøknad til kommunen.

Les mer i veilederen her

Meld fra til kommunen når du er ferdig

Bygger du uten å søke, husk å melde inn til kommunen når bygget står ferdig.

Meld inn ferdige bygg