Når trenger jeg utslippstillatelse?

Krav om utslippstillatelse gjelder for alle utslipp av bruksvann (gråvann) og kloakk (sortvann). Noen fritidsboliger har bare utslipp av gråvann (bruksvann fra bad (uten toalett), kjøkken, vaskerom, e.l.). Her trenger man utslippstillatelse hvis bygget har innlagt vann. Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn og cisterne- eller andre regnoppsamlingsanlegg som føres innendørs gjennom ledning. Det kreves også utslippstillatelse hvis man ikke har ledning som fører vann innendørs, men fast installerte tanker med mer enn 25 l volum tilsammen.

Er du usikker om du trenger utslippstillatelse, anbefales det å ta en telefon til tilsynskontoret. Noen løsninger som markedsføres som "ikke søknadspliktig" fra utstyrsleverandører, er i praksis søknadspliktig.

Viktig: Det må søkes om utslippstillatelse både ved etablering av nytt anlegg, rehabilitering (utbedring) og ved vesentlig økning av eksisterende utslipp, som når man f.eks. bygger et nytt bad.

Hvordan får jeg utslippstillatelse?

Fra 1.1.2021 er Hole kommune en del av det interkommunale samarbeidet om tilsyn med små avløpsanlegg (tilsynskontoret). Det betyr at alle søknader om utslippstillatelse samt spørsmål rundt private avløpsanlegg opp til en størrelse av 50 pe (1 pe= 1 person), rettes direkte til tilsynskontoret. Her finner du kontaktinformasjon, krav og mye informasjon rundt om private avløpsanlegg:

Tilsynet for små avløpsanlegg 

Hvem kan søke?

For søknaden gjelder kravene i plan- og bygningsloven om godkjenning av foretak og ansvarsrett. Søker skal være godkjent enten sentralt eller lokalt. Dersom det søkes om lokal godkjenning skal det foreligge relevante referanseprosjekter.

Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om et foretak kan betegnes som nøytral fagkyndig. Tilsynskontoret, som behandler utslippssøknadene i Hole kommune, har utarbeidet en liste over bedrifter som vurderes å ha god nok kompetanse på fagfeltet og som har blitt godkjent i de tilsluttede kommunene.

Listen finner du på denne siden til tilsynskontoret.

Ønsker du å bruke en nøytral fagkyndig som ikke er godkjent gjennom tilsynskontoret fra før av, be vedkommende ta kontakt med dem angående hva som kreves å bli godkjent.