Dette bør du sjekke før du melder inn ulovlig tiltak 

1. Snakk med eieren eller personen som har utført tiltaket først. Spør om han/hun har fått tillatelse til det som bygges, eller om det som bygges er unntatt søknadsplikt etter plan- og bygningsloven.  

2. Det kan hende tiltaket er unntatt søknadsplikt. Hos Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) kan man sjekke hva som ikke er søknadspliktig.  

https://dibk.no/bygge-selv/dette-kan-du-bygge-uten-a-soke/ 

Se også: Bygg uten å søke - Hole kommune (custompublish.com) 

Mener du at fremdeles at tiltaket er ulovlig? Da kan du melde inn forholdet til kommunen.  

Slik melder du inn ulovlig tiltak 

Dersom du mistenker at arbeidene er ulovlige og uten gitt tillatelse, melder du fra om ulovligheten ved å sende e-post til postmottak@hole.kommune.no. Du kan be om å være anonym, men vil da ikke få beskjed om hvordan saken følges opp. 

Vanlig brevpost kan også sendes til: 

Hole kommune
Viksveien 30,  3530 Røyse  

Dersom kommunen finner ut at det dreier seg om en ulovlighet etter plan- og bygningsloven, oppretter vi en sak og kontakter eieren av eiendommen.  

Videre saksgang 

Etter at du har varslet om en ulovlighet og vi har registrert saken hos oss, vil det bli opprettet en ny sak på din melding. Vi vil innen 4 uker sende et brev til eier hvor vi informerer om at vi har mottatt en bekymringsmelding, og vi vil samtidig sende deg et foreløpig svar etter forvaltningsloven § 11a). 

Deretter blir saken prioritert ut fra alvorlighetsgrad og fordelt til en saksbehandler for videre oppfølging når vi har kapasitet til dette. Grad av alvorlighet på tiltaket, fare for helse, miljø og sikkerhet, samt saksmengde vil ha betydning for hvor raskt vi kan behandle saken. 

Når saksbehandlingen starter, vil du få kopi av brev som blir utsendt dersom du har oppgitt din kontaktinformasjon. Du får ikke kopi av brev som sendes i saken dersom du har bedt om å få være anonym.   

Hva blir ikke fulgt opp? 

For at bygningsmyndighetene skal følge opp ulovligheten, må tiltaket komme inn under plan- og bygningslovens bestemmelser. Dette vurderes av bygningsmyndighetene.  

Tiltak som er unntatt søknadsplikt vil ikke bli fulgt opp av bygningsmyndighetene.  

Lover og retningslinjer 

Forvaltningsloven

Plan- og bygningsloven