Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planer under arbeid

Reguleringsplan Åsali

Formålet med planen er å legge til rette for utvikling av boliger, kontor- og service
arbeidsplasser, samt å legge til rette for en god, helhetlig og bærekraftig utvikling av Sundvollen som tettsted, i tråd med målene i kommunedelplan for Sundvollen.

Kommunedelplan for Vik

Gjennom planstrategien er det fastsatt at det skal utarbeides kommunedelplan for Vik, med oppstart i 2021. Overordnet plan for planområdet er fra 2009, og det er behov for en oppdatering av denne.

Varsel om oppstart av reguleringsendring - Utvika camping

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-3, §12-8 og §12-14 varsles det at Berntsen plan og oppmåling AS, på vegne av Morten Johbraaten utarbeider en ordinær reguleringsendring, for plan 3038-201606 Utvika Camping i Hole kommune. Varsling av planarbeidene er avklart i oppstartsmøte med kommunen 27.06.2022.