Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
22. november:

Velkommen til ny nettside!

Hole kommune lanserer ny nettside. Ta kontakt med oss dersom du ikke finner frem til den informasjon... Les mer

Planer under arbeid

Varsel om oppstart av reguleringsendring - Utvika camping

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-3, §12-8 og §12-14 varsles det at Berntsen plan og oppmåling AS, på vegne av Morten Johbraaten utarbeider en ordinær reguleringsendring, for plan 3038-201606 Utvika Camping i Hole kommune. Varsling av planarbeidene er avklart i oppstartsmøte med kommunen 27.06.2022.