Du er her: Hjem

Søknadsfrist 1. mars 2020

Søknad om barnehageopptak 2020/2021

Søknad om plass i kommunale  og private barnehager i Hole kommune for barnehageåret 2020/2021 gjøres elektronisk på kommunens nettsider. Dersom barnet har fast plass, men det ønskes endringer, så må du sende søknad om endring av plass eller ønske om annen barnehage. Når tilbudet om endring blir gitt mister barnet automatisk gammel plass. Vi garanterer ikke plass i ønsket barnehage.

Barn som har lovmessig rett til plass skal ha fylt et år innen 30. november 2020, ha folkeregistrert adresse i kommunen og søkt innen fristen. De som er født etter 30.11.19 kommer på venteliste. Søknader om barnehageplass mottatt etter søknadsfrist, vil ikke bli behandlet i hovedopptaket.  Kommunen gjør oppmerksom på at barn som ikke har lovmessig rett til plass, kan ikke forvente å få plass for barnehageåret 2020/2021.

Får man plass i en annen barnehage enn førsteprioritetsønsket, skyldes det mangel på plass/ikke ledig i ønsket barnehage. Det er viktig for kommunen å understreke at ved tildeling av barnehageplasser er Sollihøgda barnehage et tilbud på linje med de andre barnehagene i kommunen. Det er dessverre ikke alle prioriteringer som lar seg gjennomføre og ved tildeling er det opptakskriterier i Vedtekter for Hole kommunes barnehager som ligger til grunn.

Søknad om barnehageplass i Hole kommune gjøres via Visma Flyt Barnehages foresattportal;
https://www.hole.kommune.no/opptak-eller-bytte-plass.361512.no.html

Søknadsfrist er 1. mars 2020.

OPPTAK'SPROSESS -  BARNEHAGEÅRET 2020/2021

Søknadsfrist

1.mars 2020

Bekreftelse om mottatt søknad

Fortløpende

Tilbudsbrev 1. og 2. prioritet

Uke 10/11

Tilbudsbrev/event.avslag runde 2

Uke 13/14

Klagefrist

Uke 18/19

Møte i Klagenemnda/Formannskapet

Mai/Juni 2020

 


 

 

 

 

 

 

 Hovedopptaket er ferdig i mai/juni.

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss