Kvalitet og innhold

Det gir mange fordeler å være en del av et oppvekstsenter. Den største fordelen er at barna blir kjent med fremtidige lærere og medelever i de mange samlingene vi har sammen med skole og SFO. Dette vil bidra til at barna får en trygg og god overgang til skolehverdagen. Om barnet skal gå på en annen skole enn Sundvollen oppvekstsenter, vil det uansett ha blitt godt kjent med skole og det som hører til. Vi finner på mye gøy sammen med skolen gjennom hele året, og er heldige som kan benytte oss av bibliotek, aula, og stor flerbrukshall for å nevne noe.

 

20161027_104637

Åpningstider

Våre åpningstider er 07:15-16:30.