Kvalitet og innhold

Barnehagens hovedmål er : 
Gjennom lek og samvær skal barn bli trygge og selvstendige.

Omsorg er grunnleggende for alt vi gjør i barnehagen. Dette gjelder personalets forpliktelser til å handle omsorgsfullt overfor alle barn, men god omsorg styrker også barns forutsetninger for å utvikle gode relasjoner og utvikling av sosial kompetanse.
Uten god omsorg vil det være vanskelig for barn å tilegne seg læring og utvikling i lek.

Hole kommunes visjon: 
EVENTYRLIG FORTID-EVENTYRLIG FREMTID

Vi ansatte ønsker å gi barna en eventyrlig barndom gjennom å:

 • Ha god tid
 • Være tilgjengelige
 • Vise tilstedeværelse
 • Ha trygge rammer
 • Gi oppmerksomhet
 • Være ute i friluft og natur
 • Lese bøker
 • Synge

Barna skal gjennom barnehagedagen oppleve å:

 • Prøve/gjøre selv
 • Mestre
 • Utvikle vennskap
 • Være medskapere og deltakere
 • Være en del av "eventyret"
 • Være med på noe morsomt og levende
 • Være kreative og utfolde seg med mange ulike materialer
 • Utvikle egne evner
 • Utvikle språk og sosial kompetanse gjennom eventyr og lek 
 • Lære og tilpasse seg ulike roller

Åpningstider

Våre åpningstider er 07:15-16:45.