Kvalitet og innhold

Løken barnehage er en helhetlig barnehage med fokus på Rammeplanens fagområder. Vi er en barnehage som er mye ute, og organiserer oss til tider med utegrupper.

Åpningstider

Våre åpningstider er kl.07:15-16.30.

Årsplan

Her finner du barnehagens årsplan: Årsplan Løken barnehage (framsikt.net)