Søk via Visma Flyt Barnehage

Søknad om barnehageplass gjøres via Visma Flyt Barnehages foresattportal. Dette gjelder enten du søker plass til kommunale eller private barnehager. Det gjelder og om du søker for første gang, du søker endring av plasstype eller om du søker overføring til annen barnehage.

Oppsigelse barnehageplass

Dersom du ønsker å si opp barnehageplassen, må du huske at det er en måndes oppsidelstid i de kommunale barnehagene. En måneds oppsigelse fra den 1. hver måned.

Dersom du sier opp plassen etter 1. april må du betale ut barnehageåret (juni). Oppsigelsen sendes skriftlig til den barnehagen barnet går i. Det er full betaling i oppsigelsestiden.