Søk via Visma Flyt Barnehage

Søknad om barnehageplass gjøres via Visma Flyt Barnehages foresattportal. Dette gjelder enten du søker plass til kommunale eller private barnehager. Det gjelder og om du søker for første gang, du søker endring av plasstype eller om du søker overføring til annen barnehage.

Oppsigelse barnehageplass

Dersom du ønsker å si opp barnehageplassen, må oppsigelse skje skriftlig og senest to måneder fra den 1. eller 15. i måneden før barnet slutter i barnehagen.