Kvalitet og innhold

Sundvollen barnehage er opptatt av å se hver enkelt barn, og få til et inkluderende barnehagemiljø med plass for alle. Her skal vi lære gjennom å leke, le og være spontane, og barna er med på å forme barnehagehverdagen sin. Vi bruker fjorden og Kleiva flittig til utforsking, oppdagerferd, livsmestring og felles opplevelser. Turene våre gir barna gode mestringsopplevelser, og er et godt utgangspunkt for lek og læring.

Åpningstider

Våre åpningstider er 07.15-16:30.

Årsplan

Årsplan for barnehagen finner du her: Årsplan Sundvollen Barnehage (framsikt.net)