Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen og vaksine her - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Covid information in other languages here

Les mer...
error_outline
10. desember kl. 13:28

Arbeidsgivere og kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126 kl. 9-21.

Les mer... clear
Du er her: Hjem

Søknadsfrist 1. mars 2021

Søknad om barnehageopptak 2021/2022

Søknad om plass i kommunale  og private barnehager i Hole kommune for barnehageåret 2021/2022 gjøres elektronisk på kommunens nettsider. 

Det vil være et forhåndsopptak for barn som må flyttes fra Vik formingsbarnehage, på grunn av avvikling av barnehagen. Mer informasjon om forhåndsopptaket vil bli gitt til foresatte dette gjelder.

Dersom barnet har fast plass, men det ønskes endringer, så må du sende søknad om endring av plass eller ønske om annen barnehage. Når tilbudet om endring blir gitt mister barnet automatisk gammel plass. Vi garanterer ikke plass i ønsket barnehage.

Barn som har lovmessig rett til plass skal ha fylt et år innen 30. november 2021, ha folkeregistrert adresse i kommunen og søkt innen fristen. De som er født etter 30.11.20 kommer på venteliste. Søknader om barnehageplass mottatt etter søknadsfrist, vil ikke bli behandlet i hovedopptaket.  Kommunen gjør oppmerksom på at barn som ikke har lovmessig rett til plass, kan ikke forvente å få plass for barnehageåret 2020/2021.

Får man plass i en annen barnehage enn førsteprioritetsønsket, skyldes det mangel på plass/ikke ledig i ønsket barnehage. Det er viktig for kommunen å understreke at ved tildeling av barnehageplasser er Sollihøgda barnehage et tilbud på linje med de andre barnehagene i kommunen. Det er dessverre ikke alle prioriteringer som lar seg gjennomføre og ved tildeling er det opptakskriterier i Vedtekter for Hole kommunes barnehager som ligger til grunn.

Søknad om barnehageplass i Hole kommune gjøres via Visma Flyt Barnehages foresattportal;
https://www.hole.kommune.no/opptak-eller-bytte-plass.361512.no.html

Søknadsfrist er 1. mars 2021.

OPPTAK'SPROSESS -  BARNEHAGEÅRET 2021/2022

Søknadsfrist

1.mars 2021

Bekreftelse om mottatt søknad

Fortløpende

Tilbudsbrev 1. og 2. prioritet

Uke 9/10

Tilbudsbrev/event.avslag runde 2

Uke 11/12

Klagefrist

Uke 17/18

Møte i Klagenemnda/Formannskapet

Mai/Juni 2021

 


 

 

 

 

 

 

 


Hovedopptaket er ferdig i mai/juni.

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss