Dersom barnet har fast plass, men det ønskes endringer, så må du sende søknad om endring av plass eller ønske om annen barnehage. Når tilbudet om endring blir gitt mister barnet automatisk gammel plass. Vi garanterer ikke plass i ønsket barnehage.

Barn som har lovmessig rett til plass skal ha fylt ett år innen 30. november 2023, ha folkeregistrert adresse i kommunen og søkt innen fristen. De som er født etter 30.11.22 kommer på venteliste. Søknader om barnehageplass mottatt etter søknadsfrist, vil ikke bli behandlet i hovedopptaket. Kommunen gjør oppmerksom på at barn som ikke har lovmessig rett til plass, kan ikke forvente å få plass for barnehageåret 2023/2024.

Får man plass i en annen barnehage enn førsteprioritetsønsket, skyldes det mangel på plass/ikke ledig i ønsket barnehage. Det er viktig for kommunen å understreke at ved tildeling av barnehageplasser er Sollihøgda barnehage et tilbud på linje med de andre barnehagene i kommunen. Det er dessverre ikke alle prioriteringer som lar seg gjennomføre og ved tildeling er det opptakskriterier i Vedtekter for Hole kommunes barnehager som ligger til grunn.

Søk her i Visma Flyt Barnehage foresattportal
 

Søknadsfrist er 1. mars 2023.

Opptaksprosess:

Søknadsfrist

1.mars 2023

Bekreftelse om mottatt søknad

Fortløpende

Tilbudsbrev 1. og 2. prioritet

Uke 10/11

Tilbudsbrev/event.avslag runde 2

Uke 12/13

Møte i klagenemnda/formannskapet

Mai/juni 2023

 


 

 

 

 

 

 


Hovedopptaket er ferdig i mai/juni.