Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen her - bestill koronatest på tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Les mer...
error_outline
26. oktober kl. 09:31

Arbeidsgivere og andre kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126

Les mer... clear
Du er her: Hjem
Tone Leinebø Steinhardt

Ny frivillighetskoordinator for de eldre i kommunen

Tone Leinebø Steinhardt er nyansatt frivillighetskoordinator i 50 % stilling under Pleie- og omsorgsavdelingen for hjemmetjenester. Hun hadde sin første arbeidsdag den 1. august, og hun vil arbeide for at hjemmeboende eldre skal få bedre livskvalitet.

Tone er utdannet sykepleier fra Høgskolen i Oslo (OsloMet), i tillegg har hun tatt ett år med psykologi på Universitetet i Oslo. Tone er også musikkterapeut. Hun har erfaring fra både kommunal- og spesialisthelsetjenesten. Tone vil dele arbeidstiden sin mellom å arbeide for de eldre i Hole, og som musikkterapeut for alvorlig syke barn og unge på Rikshospitalet.

Som frivillighetskoordinator vil Tone være en brobygger mellom kommunen og de frivillige, og et bindeledd mellom de ulike frivillige organisasjonene som særlig vil arbeide for hjemmeboende eldre.Tone er opptatt av de eldres livskvalitet, og hun vil arbeide ut i fra reformen Leve hele livet der blant annet aktivitet, ernæringsrik mat og gode måltider står sentralt.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven, og til å få være med på å bidra inn i det frivillige livet her i Hole kommune, sier Tone.

 Ønsker du hjelp i hverdagen eller er pårørende som ønsker hjelp, eller du er frivillig og vil gjøre noe for andre  - ta kontakt med Tone!

 

Tone treffes på:
Telefon: 92 42 62 45, eller e-post: tone.steinhardt@hole.kommune.no

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss