Korttidsutlån

Hjelpemidler lånes ut ved et kortvarig sykdoms- eller skadetilfelle eller i påvente av et fast hjelpemiddel. De kan lånes ut for en periode på 3 måneder. Eksempel på korttidsutlån: rullestoler, rullatorer, toalettforhøyer, toalettstol, dusjstol, arbeidsstol og lignende.

Det selges også småhjelpemidler fra lageret.

Langtidsutlån

Kommunens ergoterapeuter og fysioterapeuter gir bistand og veiledning ved behov for hjelpemidler. Dette kan være ulike bevegelseshjelpemidler, syn- og hørselshjelpemidler, kognitive hjelpemidler og tilrettelegging for at den enkelte kan fungere best mulig i hverdagen.

For å få hjelpemidler til langtidsutlån må du ha varig behov (over 2 år eller livet ut) og vesentlig redusert funksjonsevne. Hjelpemidlene lånes ut fra NAV etter at søknad er innvilget.

Kommunal hørsels- og synskontakt

Ved behov for hørsels- eller synshjelpemidler skal det foreligge rapport fra spesialist, som ikke er eldre enn 6 måneder.

Kommunen har egen hørsels- og synskontakt.

Service og reparasjon

Hvis du har behov for service/reparasjon av hjelpemidler, kan du kontakte vår hjelpemiddeltekniker. Noen reparasjoner kan gjøres av oss, andre ganger må det bestilles deler eller hjelpemidlet må sendes inn.
Det er ikke gitt at man kan få låne tilsvarende hjelpemiddel mens man venter på reparasjon. Vi anbefaler derfor at man har en reserveløsning om man trenger service/reparasjon.

Hjelpemiddeltekniker utfører ikke enkelt vedlikehold og service på hjelpemidler. Enkelt vedlikehold tilsvarer for eksempel vask, smøring og etterstramming av skruer.