Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fysioterapi, ergoterapi og rehabilitering

Fysioterapitjenesten

Fysioterapeutene jobber helsefremmende, forebyggende og behandlende for å gi innbyggerne størst mulig forutsetninger for å mestre eget liv, opprettholde og/eller forbedre fysisk funksjon. Fysioterapitjenesten er organisert under helseavdelingen. Du trenger ikke henvisning fra lege for å kontakte fysioterapitjenesten og tjenesten er ikke vedtakspliktig.

Ergoterapitjenesten

Har du midlertidig eller varig nedsatt funksjonsevne kan du få bistand av en ergoterapeut. Ergoterapeuter kartlegger hva som hindrer eller muliggjør hverdagsaktiviteter og fokuserer på hva som er viktig i livet til den personen som skal hjelpes. Målet er å kunne mestre aktiviteter som er viktig for deg slik at du kan være mest mulig selvstendig i egen hverdag. Ergoterapi er en tjeneste til deg som er over 18 år.