Teknologi kan ikke, og skal ikke, erstatte menneskelig omsorg, men være et hjelpemiddel for et mer selvstendig liv. Det kan hjelpe den enkelte til å klare seg selv i hverdagen, til tross for sykdom og nedsatt funksjonsevne.

Teknologi kan bidra til:

 • En enklere hverdag for innbyggere
 • Økt egenmestring for innbyggere
 • At innbyggere kan bo lengere hjemme
 • At innbyggere i større grad kan planlegge eget liv
 • At kommunen blir i stand til å møte morgendagens helse- og omsorgsutfordringer

Hva kan du gjøre selv?

 • Tilpasse hjemmet
 • Bevare sosialt nettverk
 • Planlegge alderdommen
 • Ta i bruk teknologi, se informasjon under
 • Oppsøke informasjon om velferdsteknologi
 • Holde deg aktiv

Eksempler på velferdseknologi:

Trygghetsskapende teknologi skaper trygghet for bruker og pårørende. Dette inkluderer bl.a. tradisjonelle og digitale trygghetsalarmer, dørsensor og andre bevegelsessensorer, lokaliseringsteknologi (GPS), fallsensor, komfyrvakt, varsling for brann og tyveri, dørkamera, elektriske dørlåser og videokommunikasjon.

Mestringsteknologi kan bidra til at den enkelte kan ha kontroll over sin egen helsetilstand og mestre hverdagen bedre. Dette for eksempel hjelpe deg å huske når du skal ta medisinen, digitale kalendere og huskelister, egenmåling av helsetilstand og treningsapper.

Helseteknologi kan være avansert medisinsk utredning og behandling for sykdommer i hjemmet, f eks digital sårbehandling.

Velværeteknologi hjelper til med hverdagslige gjøremål og som gir en bevissthet rundt egen helse. Dette kan for eksempel være treningsapper, robotstøvsuger, robotgressklipper, smarthusløsninger og løsninger for sosial kontakt og samhandling med andre.

Teknologisk kompetanse i kommunen

Hole kommune har kompetanse og erfaring innen velferdsteknologi på følgende områder: 

 • GPS
 • Digitalt tilsyn
 • Medisindispenser
 • Utprøving av kognitive hjelpemidler og sensorteknologi
 • Utprøving av enkel kommunikasjonsskjerm - KOMP