Legevakt

Ringerike interkommunale legevakt er legevakt for kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Flå, Krødsherad, Modum og Sigdal.
Ring 116117 før du kommer!     

 • Ved akutte alvorlige skader, ulykker eller andre livstruende tilstander – ring medisinsk nødtelefon 113
 • Legevakten skal hjelpe deg med en alvorlig skade eller sykdom som ikke kan vente på behandling hos fastlege.
 • Kontakt alltid fastlege før du tar kontakt med legevakten, dersom det er mulig (i fastlegens åpningstid).
   

Daglegevakt Hole medisinske senter 
Nødtelefon: 32 16 16 10 – brukes kun ved akutt behov for legehjelp mellom kl. 08.00-15.00.

Tannlege og tannlegevakt

Hole tannklinikk er lokalisert på Vik torg, 3530 Røyse.
Åpningstider: Mandag - fredag kl.08:00 - 15:00.
Tlf. 32 15 91 60. Les mer om Hole tannklinikk: Hole tannklinikk - Viken fylkeskommune

Tannlegevakt søndager og helligdager på Ringerike Tannklinikk, telefon: 32 12 65 02, Stangsgate 9, 3510 Hønefoss mellom kl.15.00-18.00. 

Tannhelsetjenesten er underlagt Viken fylkeskommune, les mer på: Tannhelse - Viken fylkeskommune

Fastleger

Alle som ønsker det, skal kunne få en fast allmennlege å forholde seg til. De fleste som er bosatt i Norge har krav på fastlege.

Hole kommune har syv fastleger på tre ulike legesentre, til sammen har de pasientlister som dekker 7500 pasienter. Kommunen har pr 3. kvartal 2023, 6948 innbyggere. Hole har i likhet med de fleste andre kommuner, flere innbyggere som står på venteliste for å bytte fastlege. 

For bytting av fastlege og nærmere informasjon om fastlegeordningen finner du på helsenorge.no


Fastleger i Hole kommune:

 • Hole medisinske senter, Vik torg, 3530 Røyse tlf. 32 16 16 00. For mer informasjon: holemedisinskesenter.no
 • Legene på Sundvollen, Kleivstadgata 1, 3531 Krokkleiva tlf. 31 41 50 05. For mer informasjon: legenepasundvollen.no
 • Evity Helse AS, Furuhallveien 17B, 3512 Hønefoss. Legekontoret ligger ved Ringeriksbadet/Actic, og er samlokalisert med tannlegekompaniet og Badet helsesenter. Åpent mandag til torsdag 08:15- 15:15. Stengt fredager. Telefon for pasienter: 32178071, mandag - torsdag, kl. 09-11 og 13-13.45. For mer informasjon: https://evityhelse.no/

Pasientreiser

Har du vært til behandling, kan du søke om å få pengestøtte til reisen. Trenger du tilrettelagt transport for å komme til behandling, kan du ha rett til å få en rekvirert reise.

Les mer om pasientreiser på Helsenorge: Pasientreiser - Helsenorge

Kommuneoverlege

Kommuneoverlegens oppgaver er mangfoldige, men fordeler seg hovedsakelig på tre hovedområder:

 • medisinskfaglig rådgiver for hele kommunen

 • smittevern og helseberedskap

 • miljørettet helsevern

I tillegg arbeider kommuneoverlegen med blant annet følgende:

 • folkehelse

 • rådgivning

 • godkjenning av virksomheter

 • kvalitetsutvikling

 • helsetjenesteplanlegging

 • vedtak om tvungen legeundersøkelse etter lov om psykisk helsevern

Kommuneoverlegen jobber ikke klinisk. Har du spørsmål om egen helse, skal du kontakte fastlege, legevakt eller 113.

Kontaktinformasjon

Kommuneoverlege: Rolf Qvernheim, e-post: rolf.qvernheim@hole.kommune.no