Skoleruta - Ferier og fridager

Skoleåret 2023-2024
 • Oppstart uke 34
 • Høstferie uke 40
 • Planleggingsdag i grunnskolen 17.november - Fri både fra skole og kulturskole. IKKE UNDERVISNING!
 • Siste skoledag før jul tirsdag 19. desember
 • Første skoledag etter jul onsdag 3. januar
 • Vinterferie uke 9
 • Påskeferie 25.mars til 1.april
 • Helligdager i mai: 1. 9. 10. og 20. mai
 • Siste skoledag før sommerferien 14. juni​

Forestillingsdatoer/oppdrag skoleåret 2023-2024

Konserter/forestillinger og oppdrag

HØSTEN 2023

 • Lørdag 26.august Holemarked
 • Fredag 22.september Dansedagen (Alles kulturfestival) 
 • Torsdag 26.oktober Huskonsert i Kilden 
 • Tirsdag 21.november Sundvollen Hotell - oppdrag for Statsforvalteren (dansere + tromme-elever)
 • Tirsdag 28.november Adventskonsert i Kilden
 • Torsdag 30.november Adventskonsert i Kilden 
 • Søndag 3.desember Julemarked på Kleivstua (dansere og Selma opptrer)
 • Onsdag 6.desember pianokonsert i Hole Kirke

VÅREN 2024

 • Lørdag 3.februar UKM-FESTIVALEN (10-20 år)
 • Torsdag 8.februar Debutkonsert i Kilden (nye elever - første opptreden)
 • Tirsdag 9.april Huskonsert i Kilden
 • Lørdag 4.mai JUBILEUMSKONSERT Bycenen (Vi er 40 år!)
 • Fredag 17.mai 17.mai-arrangement på Vik
 • Onsdag 22.mai pianokonsert i Hole kirke (tentativ dato)
 • Uke 22: KUNSTUTSTILLING 
 • Søndag 2.juni Utsiktens dag på Kleivstua

Foreldremøte

Vi har foreldremøte hver høst rundt oppstart av skoleåret.

Høsten 2023

Tirsdag 15.august klokken 1800-1930!

Det blir kulturelle innslag fra både elev og fra ansatte, kort info om året foran oss og mulighet til å bli med i nyoppstartet kulturskole-FAU (1 møte per semester). 

Vi deler oss etter hvert slik at dere som ønsker å snakke med faglærer eller hvis nye foresatte ønsker mer info fra rektor, blir det mulighet for det siste 30-45 minuttene av møtet.

VEL MØTT!