Om undervisningen

Skolens holdninger og tanker er preget av åpenhet og respekt for den enkelte, uansett forutsetninger og bakgrunn. Det legges vekt på læring gjennom opplevelse, og vi ønsker å gi en høyest mulig kvalitet på undervisningen.

 

istockphoto-489141400-170667a.jpg

(Bildet er hentet fra gratissiden www.pixabay.com)

Kulturskolens mål

  • gi barn et solid grunnlag for egen identitetsbygging
  • gi barn og unge tro på egen verdi, ideer og drømmer

  • legge vekt på en lekende og søkende undervisning for å la elevene få oppleve mestring og trygghet

  • vekke nysgjerrighet og begeistring for kunstfagene og utvikle kunnskap, forståelse og ferdighet hos elevene gjennom ulike metoder og innfallsvinkler

  • utvikle evner innen aktiv lytting, konsentrasjon og observasjon, samt bruke formidling som en naturlig del av undervisningen