Oase - barnepassordning

Vi tilbyr barnepass i eget rom før/mellom/etter aktivitetene på tirsdager og torsdager for elever i 1.- 4.klasse. 
Elever som melder seg på minst 2 aktiviteter på den aktuelle dagen (gjelder tirsdager og torsdager) blir hentet på skolene ved skoleslutt og kan være på kulturskolen til kl. 16.30.