Pris og bestilling/avbestilling av skyss

Skyss koster kr. 715,- per semester (2023), og det er kun TIL kulturskolen vi har dette tilbudet.

Skyss bestilles samtidig med studieplass på kulturskolen.

For avbestilling av skyss gjelder samme regler som ved avbestilling av studieplass på kulturskolen.

Vennligst legg merke til at skyss bare kan bestilles for hele semesteret.

Kontaktinformasjon buss-sjåfører

Skoleåret 2023-2024 kjører IA-bussen for oss mandager, onsdager og torsdager. Frivilligsentralen kjører for oss på tirsdager. 

Telefon-nummer for å melde ifra om at man ikke er med bussen er: 

IA-sjåfør Frode: 907 46 315

Frivilligsentralen: 469 26 136