Tilbudet gjelder også for landbruksbygninger, borettslag, sameier, lag og foreninger. Fyll ut skjemaet nedenfor, så tar en av våre konsulenter kontakt med deg.

Satsningen er et samarbeid mellom Viken fylkeskommune, Buskerud bygningsvernsenter, Murbyen Oslo, Fortidsminneforeningen, Bygg og bevar og Akershus bygningsvernsenter.

For å bestille befaring eller rådgivning, må eier fylle ut et skjema på nettsiden til Akershus bygningsvernsenter (MiA): https://mia.no/akershusbygningsvernsenter/gratis-enok

I tillegg til rådgivning og befaring skal det arrangeres foredrag for huseiere og håndverkere. Første mulighet er på Asker museum 2. februar kl. 18-21. Kurset er gratis, men krever påmelding: https://museumsbillett.no/no/museum/408/produkt/593

Vi vil også tipse om vårt gratis digitale søknadsverksted i samarbeid med Akershus bygningsvernsenter og Kulturminnefondet som arrangeres 13. februar.

Her kan eiere få informasjon om tilskuddsordninger til istandsetting og få gode tips til å skrive søknader. Påmelding:  https://museumsbillett.no/no/museum/408/produkt/594