Kutt klimagassutslipp og utgifter

Energiportalen er et nettbasert verktøy som analyserer energibruken og synliggjør effekten av ulike energitiltak i boliger. Du kan få beregnet effekt av ulike energitiltak, og hva du kan gjøre for å spare både penger og energi hjemme hos deg selv. Energiportalen Hole kommune

Slik er strømsparing med på å kutte utslipp av klimagasser

NVE oppdaterer årlig klimadeklarasjonen for norsk strøm Hvor kommer strømmen fra? - NVE  som viser at god ENØK er et viktig klimatiltak, spesielt hvis man oså tar med de indirekte utslippene som oppstår fra strømproduksjon. 

På NVEs nettside får du enkle sparetips som vil forbedre varmetapet i boligen din og redusere energibruken. Ved hjelp av små justeringer kan du spare mye strøm. Her finner du råd, tips og lenker til hvordan du kan spare strøm - både på kort og lang sikt. Les mer på: NVE - Til deg som sparer (sparenergi.no)

For bedrifter: Sjekk ut Klimapartnere, næringslivets eget klimainitiativ!

 

Grønn mobilitet

Her finner du informasjon om:

Kommunen jobber også med en mobilitetsplan som du vil finne her etter hvert.

For bedrifter:

 • Skap insentiver og tilrettelegging for grønne jobbreiser, både i tjeneste og til/fra jobb. 
 • Meldt bedriften på "sykle til jobb" aksjonen
 • Ved flytting av lokaler, flytt nærmere kollektivknutepunkter

Sykle til jobben- aksjonen

Hver vår, mellom påske og skolens sommerferie, arrangeres det Sykle-til-jobb aksjonen. Aksjonen skal fremme grønn mobilitet og folkehelse, og all fysisk aktivitet - uavhengig om det er i forbindelse med jobb - teller. Hole kommune har de siste årene betalt for at alle i kommunen - både ansatte og innbyggere - kan delta gratis. Les mer her Sykle til jobben

Ditt klimafotavtrykk

Du sykler, kjører elbil og bruker strøm av fornybar energi? Det er bra! Men likevel bidrar vi alle med klimagassutslipp på en indirekte måte når vi kjøper og forbruker mat, klær, husholdningsting, fritidsutstyr osv. Det finnes mange steder hvor man kan finne ut mer om sitt klimafotavtrykk. Her er et eksempel der du også få gode forslag om hvordan du kan redusere utslippene Finn ditt klimaavtrykk med Enovas klimakalkulator | Enova

Interessert i hvordan fotavtrykket i Hole er sammenlignet med andre kommuner i Viken eller resten av landet? Sjekk ut Folkets Fotavtrykk !

 

For bedrifter: Sjekk ut Klimapartnere og lag deres egen klimabudsjett. 

Illustrasjon reduce reuse recycle
Illustrasjon reduce reuse recycle

Avfall og gjenbruk

Hadeland og Ringerike avfallsselskap (HRA) er ansvarlig renovatør for private husholdninger i Hole kommune. 

Se HRA - Forsiden for mer informasjon om hentedager og kildesortering.

HRA driver også Svingerud miljøstasjon. Adressen er Jørgen Moes vei 366, 3530 Røyse, tel.: 477 85 137

På vei inn i en sirkulær økonomi

Det som tidligere har blitt ansett som restavfall er ofte viktige ressurser det gjelder å ta vare på å sende tilbake i et produksjonskretsløp. Det er grunntanken i en sirkulær økonomi. Målet er at minst mulig avfall må defineres som restavfall og brennes eller deponeres. Du kan lese mer om sirkulær økonomi på disse sidene hos Miljødirektoratet.

For bedrifter: Vurder å innføre et miljøstyringssystem for å få bedre kunnskap om hva bedriften din forbruker (og kaster). Det vil spare penger på sikt.

Bruk din forbrukermakt!

Det beste for miljøet og lommeboka er å leie/ låne det man trenger, eller å kjøpe brukt. Internettet og lokale markeder og bruktbutikker har gjort det enkelt å matche behov med tilbud. Og for fritidsutstyr har utlånssentraler tatt Norge i storm. Siden 2021 har også Hole sin egen BUA som anbefales på det varmeste.

Det jobbes også fra flere hold for å øke kunnskap og mulighet for reparasjon, som f.eks. hos Restarters Norway

Når man ikke kan reparere eller kjøpe brukt

Som forbruker er du med å bestemme hva som produseres og selges. Det er ikke enkelt å vite hva man skal se etter, og hvilke miljømerkinger holder det de lover. Det er også forskjell mellom merking av produkter, produsenter og tjenester.

Et av de mest seriøse og høythengende miljømerkene i Norden er Svanemerket. Her kan du lese mer om hvilke produkter og tjenester har klart å bli svanemerket. 

Men det finnes mange flere merkeordninger, og du kan lese mer i Forbrukerrådets oversikt 

Det er også mange sertifiseringsordninger som bedrifter kan bruke for å innarbeide klima og miljø på en helhetlig måte i sin virksomhet (les mer om miljøstyring her). Den som kanskje er mest kjent i Norge er Miljøfyrtårn. Her finnes det også flere bedrifter i Hole som er sertifisert. Du kan finne dem her.

For bedrifter: 

 • Vurder å bli miljøsertifisert
 • Kjøp miljømerkede produkter og/ eller fra miljøsertifiserte leverandører
 • Still krav til produktene og tjeneste du kjøper, som f.eks. utslippsfri transport, gjenbruksmaterialer, mindre emballasje, osv.

Ta vare på naturen

Det er mange måter og små knep som bidrar til å ta vare på naturen:  

 • i hagen din ved å sette av areal til pollinerende insekter, forhindre spredning av fremmede arter, ta vare på jordsmonnet, la vegetasjonen være i fred i hekkesesongen, og unngå bruk av kjemikalier. Kjøp torvfri jord når du trenger påfyll til hagen eller blomsterpotter. HRA på Svingerud selger egenprodusert jord i sesongen, eller sjekk ut oversikten over hvor du får kjøpt torvfri jord.
 • på tur ved å praktisere sporløs ferdsel (her forteller deg Norsk friluftsliv hvordan)
 • på reise ved å velge reisemål og overnattingssteder som ikke bidrar til nedbygging av verdifull natur.

For bedrifter:

 • Sørg for riktig og trygg avfallshåndtering. Plast og miljøfarlige stoffer kan fort komme på avveie hvis de lagres utendørs, f.eks. ved styrtregn.
 • Har du uteareal, legg til rette for pollinerende insekter.

Si ifra!

Enten du er misfornøyd med miljøprofilen til ditt favorittprodukt, eller du er vitne til hensynsløs omgang med natur eller ville dyr, så nytter det å si ifra. Gjerne til de som står bak først, og hvis ikke dette hjelper, til rett myndighet. Det er ikke alltid kommunen, men vi kan hjelpe til med å finne riktig mottaker.

Les mer om hvordan du sier ifra om mulige ulovligheter og hvordan vi følger disse opp i lenken under (klikk på "relaterte artikler") .