Klimavennlig landbruk

Landbruket har vedtatt en egen klimaplan med ambisiøse mål. I 2021/ 2022 har landbrukskontoret for Ringerike og Hole vært prosjektleder for  Klimasats jord og skog, en seminarrekke rettet mot jord- og skogbrukere, for å informere om og inspirere til klimavennlige tiltak og investeringer.

Klimasmart landbruk  er også en viktig ressursside som viser hva som er mulig.

Også vannmiljøarbeidet i Hole har gjennom vår deltakelse i vannområdet Tyrifjorden et spesielt fokus på avrenning av næringsstoffer til vann.

Felles landbrukskontor 

Hole har et felles landbrukskontor med Ringerike kommune. Les mer om landbrukskontoret her og ta kontakt med dem i spørsmål som angår landbruket.