Møtet holdes i auditoriet på USN i Hønefoss, og er åpent for alle interesserte. Så her er det bare å spre budskapet! 

Program:  

Richard Baksvær (leder i Ringerike viltnemnd) og Alja Mannaart (viltrådgiver Ringerike/Hole):

  • Statistikk for storviltjakta i Ringerike og Hole
  • Registrering i Hjorteviltregisteret
  • Rådyrforvaltning
  • Mer effektiv hjortejakt  

Øyvind Juliussen (senior prosjektleder, faggruppeleder), foredragsholder fra Skogkurs skal snakke om: 

  • Forvaltning av elg i Ringerike: Lave kalvevekter, beitetrykk, samarbeid mellom og innad i storvald   

Ta kontakt med landbrukskontoret om det skulle være noen spørsmål.

Møtet er åpnet for alle og det vil bli servert kaffe/te med noe godt attåt.