Det er enklest for oss om du tar kontakt med kulturskolen via speedadmin, dersom du er elev fra før.

Link til speedadmin finner du her  

Ønsker du å komme i kontakt på andre måter, kan du trykke her.