Tilbud for kreftrammede og deres pårørende.

Kreftkoordinator kan bistå med:

  • å løse utfordringer knyttet til hjemmesituasjon
  • å planlegge tilrettelegging av hjemmet og bistand til å skaffe hjelpemidler
  • organisere bistand av hjemmesykepleie
  • samtale om situasjon, diagnose, behandling og medisiner
  • å gi råd og veiledning til pårørende og pasient før, under og etter kreftbehandling
  • å gi råd og veiledning i forbindelse med bivirkninger du opplever under eller etter behandling
  • å være en kontaktperson i kommunen