Tlf.: 32 17 06 90  (Døgnåpent, hele året)

Mer informasjon: Ringerike kommune - Ringerike krise og kompetansesenter for vold i nære relasjoner

Krise- og kompetansesentret er et tilbud til voldsutsatte kvinner, menn og deres barn.

  • Vi har åpent 24 timer i døgnet.
  • Tilbudet er gratis.
  • Du kan ta kontakt uten timeavtale eller henvisning.
  • Du kan komme til samtaler uten å bo hos oss.
  • Du kan få et trygt og beskyttet botilbud.
  • Vi har taushetsplikt.
  • Vi er et lovfestet tilbud til mennesker som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Senteret er døgnåpent. Ta kontakt hvis du trenger å snakke med noen.

Telefon: 32 17 06 90

E-post krisesenteret@ringerike.kommune.no

Besøksadresse: Hov Allé 32, 3515 Hønefoss.