Hjelp i en nødssituasjon skal dekke helt nødvendige utgifter for en kort periode. Eksempler kan være penger til mat, hygieneartikler og reiseutgifter.

Du kan også søke om støtte til regninger som du må betale for å hindre at nødvendige tjenester som strøm eller lignende blir stengt.

Du bruker søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp hvis du trenger hjelp i en nødsituasjon.

Søknadsskjema finner du her.