Informasjon om tjenestene

Mottaket er betjent tirsdag og torsdag fra kl. 10.00 – 12.00 hvor vi kan bistå med råd og veiledning i spørsmål angående:

 • Oppfølging i forhold til sykmeldte, arbeidssøkere og de som mottar arbeidsavklaringspenger.
 • Veiledning og utfylling av skjemaer i forhold til alle tjenester i NAV.
 • Råd og veiledning av arbeidsgivere om sykefravær og rekruttering m.m.
 • Bistå i forbindelse med søknad om sosialhjelp, økonomisk råd og veiledning, kvalifiseringsprogrammet og midlertidig bolig.
 • Husbankens ordninger slik som Bostøtte og Startlån.

De øvrige dagene er mottaket ubemannet, men åpent for selvbetjening. Sosialtjenesten er tilgjengelig for akutte henvendelser disse dagene.

Har du spørsmål til følgende ytelser:

 • Arbeidsavklaringspenger
 • Barnetrygd
 • Bidrag
 • Dagpenger
 • Foreldrepenger
 • Grunn- og hjelpestønad
 • Overgangsstønad
 • Pensjon
 • Sykepenger
 • Uføretrygd

Du finner mye informasjon på www.nav.no