Trenger økonomi- og gjeldsrådgivning

Hvis du har problemer med gjeld eller utfordringer med å betale utgifter, bør du søke hjelp så tidlig som mulig. Vi kan gi deg råd om privatøkonomien din. Tjenesten er gratis.

Les mer her.

Trenger hjelp til å komme i jobb eller aktivitet

Du kan se etter ledige jobber og registrere CV-en din på arbeidsplassen.no. Registrer deg først som arbeidssøker på nav.no.

Vi vurderer behovet ditt for veiledning og hjelp etter at du har registrert deg som arbeidssøker.

Trenger veiledningssamtale

Du har rett til å få veiledning fra NAV for å forebygge eller løse utfordringer med hjemmeforhold, bosituasjon, omsorg for barn, arbeid eller økonomi.

Du trenger ikke allerede å være i en vanskelig situasjon for å få en samtale. Du trenger heller ikke å ha rett på stønader fra NAV for å be om en samtale. Vi tilbyr deg en samtale ut fra de behovene du har.

Les mer her