Du kan opprette en ryddeaksjon

Målet er å rydde strandkanter, turområder og andre fellesområder for plast, kvister og annet som flommen har tatt med seg. Vi samarbeider med HRA, det er derfor viktig at avfallet blir sortert slik at det kan gjenvinnes.

Følgende gjelder:

  • Opprett en ryddeaksjon på Hold Norge Rents ryddeportal Rydde 
  • Du får da en aksjonskode.
  • Ut og plukke søppel! Plukk i gjennomsiktige sekker, så er det lettere å se at dette er marint avfall når du leverer.
  • Du får ryddeutstyr på HRAs gjenvinningsstasjoner.
  • For at du skal kunne levere gratis, må avfallet være «herreløst marint avfall», altså plukket i strandsonen langs elver, innsjøer, øyer eller vassdrag. Avfall som for eksempel er samlet inn hjemme, langs veger eller i byrom regnes ikke som en del av strandryddeuka.

Organisert ryddedugnad

Kommunen vil sørge for at kommunale strender ryddes. Om du vil gå i gang selv, eller lage en dugnad med venner og kjente, så er vi takknemlig for det! 
Vi kommer tilbake til nærmere informasjon om en organisert ryddedugnad i regi av Hole kommune.

Har du spørsmål?

Spørsmål kan rettes til Hole kommune ved miljørådgiver: miriam.geitz@hole.kommune.no