Dersom barnet allerede har en fast plass, men det er behov for endringer, vennligst send inn en søknad om endring av plass eller ønske om overflytting til en annen barnehage. Vær oppmerksom på at barnet automatisk mister den gamle plassen ved tilbud om endringer. Vi kan dessverre ikke garantere plass i ønsket barnehage.

Barn som har lovmessig rett til plass, må ha fylt ett år innen 30. november 2024, ha folkeregistrert adresse i kommunen, og søke innen fristen. Barn født etter 30.11.23 blir satt på venteliste. Søknader mottatt etter fristen vil ikke bli behandlet i hovedopptaket. Det er viktig å merke seg at barn uten lovmessig rett til plass ikke kan forvente å få tilbud om plass for barnehageåret 2024/2025.

Dersom barnet tildeles plass i en annen barnehage enn førsteprioritet, skyldes det mangel på tilgjengelige plasser i den ønskede barnehagen. Vi ønsker å understreke at ved tildeling av barnehageplasser, betraktes Sollihøgda barnehage som et likeverdig tilbud i kommunen. Dessverre lar ikke alle prioriteringer seg gjennomføre, og tildelingen baseres på opptakskriterier i Vedtekter for Hole kommunes barnehager.

Vi ser frem til å ønske nye og eksisterende smårollinger velkommen til et nytt og spennende barnehageår!

Søk her i Visma Flyt Barnehage foresattportal
 

Søknadsfrist er 1. mars 2024.

Opptaksprosess:

Søknadsfrist

1.mars 2024

Bekreftelse om mottatt søknad

Fortløpende

Tilbudsbrev 1. og 2. prioritet

Uke 10/11

Tilbudsbrev/event.avslag runde 2

Uke 12/13

Møte i klagenemnda/formannskapet

Mai/juni 2024

 


 

 

 

 

 

 


Hovedopptaket er ferdig i mai/juni.