Kommunens ansatte som fyller 62 år i år eller er eldre, mottok også invitasjon. Som pensjonist kan et nytt mulighetsrom åpnes til å engasjere seg innenfor sitt yrkesområde, eller et helt nytt felt.

Ordfører Leivestad takket de frivillige for innsatsen og de verdifulle møteplassene de bidrar til å skape for Holes innbyggere. Han tok seg også tid til samtaler og lyttet til innspill fra de fremmøtte. Det musikalske innslaget fra artist Øystein Hagen så ut til å fenge. Det var stor applaus da han rundet av med låter av Elvis!