Hva innebærer å være støttekontakt?

Støttekontakt er en tjeneste for barn/ungdom som trenger hjelp til å få en mer meningsfull hverdag. Bidra til at barn og ungdom får utviklet et sosialt nettverk, sosiale ferdigheter og dra på meningsfulle aktiviteter.

Det er en givende jobb der man opplever å få mye positive erfaringer og opplevelser sammen med en som har behov for deg.  Vi forsøker å matche støttekontakt og barn/ungdom ut ifra felles interesser. Støttekontaktjobben er ofte på ettermiddager eller kvelder. Timetall varierer, ofte fra 4-6 timer pr uke.
For å være støttekontakt bør man være fylt 18 år, men det kan gjøres unntak.  

Dersom du kunne tenke deg å bli støttekontakt ber vi om at du tar kontakt, gjerne pr mail. Etter å ha mottatt en mail fra deg kontakter vi deg nærmere for gjensidig informasjon/intervju.

Hva innebærer å være besøkshjem?

Et besøkshjem tar imot et eller flere barn noen timer og/eller døgn i måneden for å gi avlastning til foreldrene og/eller gi gode opplevelser for barna. Noen barn kan også ha behov for å være noen ekstra dager i besøkshjemmet i forbindelse med ferie.

 • Besøkshjem må ha overskudd, være trygge, gode og stabile. Kunne binde seg for litt tid.
 • Barna er oftest fra 3 -18 år.
 • Hvis du ønsker å bli besøkshjem ber vi om at du kontakter oss, gjerne pr mail. Etter at vi har mottatt mail innkalles du til en samtale for nærmere gjensidig informasjon/intervju.

For støttekontakt/besøkshjem

 • Det kreves ingen formell fagutdanning, det viktigste er at du har overskudd, interesse og engasjement for denne type jobb/oppdrag.   
 • Du må være fleksibel i forhold til arbeidstid. Det legges stor vekt på personlig egnethet. Oppgi gjerne hobbyer/aktiviteter du trives godt med.
 • Det kreves gyldig utvidet politiattest.
 • Bør kjøre bil
 • Avlønning etter timeliste:
  - Støttekontakt: er oppdragstakere og avlønnes etter avtale
  - Besøkshjem: er oppdragstakere og godtgjøres med arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning etter KS (kommunesektorens organisasjon) sine satser.

Ta kontakt med barnevernet, telefon 40487241. Gjerne så fort som mulig😊.

E-post: barnevernet@hole.kommune.no