Etablererprøve eller kunnskapsprøve må avlegges for å være daglig leder/styrer eller stedfortreder på følgende steder:

  • Serveringssteder: Etablererprøve
  • Skjenkesteder: Etablererprøve og/eller kunnskapsprøve for skjenkebevilling
  • Dagligvarebutikker med alkoholsalg: Kunnskapsprøven for salgsbevilling

Bestille tid for å avlegge prøve

Kontakt Lill Englund
E-post: lill.englund@hole.kommune.no
Tlf. 412 81 380

Du må gi beskjed/avlyse timen din hvis du ikke møter til bestilt time for å ikke bli belastet for timen.

Ta med gyldig legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort med bilde). 

Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk. 
Det betales med Vipps før prøven avholdes.

Hvor tar du prøven?

Hole Herredshus, Viksveien 30. 3530 Røyse.

Du kan også ta prøven i andre kommuner.