Kommunestyret vedtok i juni 2022 næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen, «Fremover sammen». Strategien peker ut seks satsningsområder for regionen, disse er: Proaktiv arealforvaltning - klynger og nettverk - kunnskap og kompetansebygging - trekke virksomheter og kompetanse til regionen – entreprenørskap og innovasjon – næringsutvikling knyttet til regional vekst og offentlige investeringer. Av de seks vil Hole kommune i første omgang velge de tre første, og disse blir kommunens satsningsområder i tiden fremover.

Tiltakene i denne handlingsplanen skal bidra til å gjennomføre de tre utvalgte strategiske satsningsområdene. 

Her kan du lese handlingsplanen - PDF-dokument 

Her finner du saksdokumentene