Kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Modum og Krødsherad har gått sammen om et eget næringssamarbeid i LUNA, på Universitetet i Sørøst Norge, Hønefoss. Med i samarbeidet er Ringerike næringsforening (RNF) Universitetet Sørøst (USN) og PAN innovasjon. Hver uke er det avsatt møter for samhandling, innovasjon, entreprenørskap med mer.

Næringspoltisk strategi ligger til grunn for arbeidet mellom aktørene, og skal bidra til å dra mot felles mål og prioriteringer.

Les mer om regionalt samarbeid her.