Skal du etablere og drive serveringssted med salg av mat og/ eller drikke, må du søke serverings- og skjenkebevilling før virksomheten kan starte. Dersom du skal arrangere en større fest, eller et annet arrangement, og skal servere eller selge alkohol må du huske å søke om lov til dette.