Per Erik Henriksen er kontaktperson for etableringsveiledning
Drømmer du om å starte din egen bedrift? Da vil Per Erik Henriksen høre fra deg!

Etablererveiledning

Hole, Ringerike, Jevnaker, Modum og Krødsherad kommuner har inngått en samarbeidsavtale med Sirius ACT  om etableringsveiledning fra 2024.

Sirius ACT tilbyr etablererveiledning og sparring rundt idé, marked, behov og utvikling. Du får innføring i hvordan starte bedrift. Dokumentasjon og rutiner som er viktige for oppstart og drift av virksomhet vil bli gitt etter behov. Innføring i støtteordninger og virkemidler er også en del av tjenesten.

Tjenesten er gratis.

Kontaktperson: Per Erik Henriksen

E-post: Per.erik@siriusact.no

Telefon: 91781819

Les mer om tjenesten: https://www.etabringerike.no/

Næringsfaglig vurdering

Ønsker du å søke NAV om dagpenger eller arbeidsavklaringspenger mens du etablerer egen virksomhet, så vil de kreve en næringsfaglig vurdering. Dette gjør Sirius ACT.  
Kontakt: Per Erik Henriksen.

Har du en idé?

Har du en idé som løser en utfordring på en ny måte? Vil du starte et nytt selskap, eller gjennomføre et utviklingsprosjekt i eksisterende bedrift, da ønsker Sirius ACT å høre fra deg!

De tilbyr hjelp innen:

  • Entreprenørskap
  • Inkludering
  • Lederutvikling

Kontakt: Per Erik Henriksen

Les mer om Sirius ACT og entreprenørskap https://www.siriusact.no/tjenester#entreprenor

Start Up Viken

Hole er også en del av Start Up Viken som tilbyr nettverk og etablererstøtte til gründere og oppstartsbedrifter.