Landbrukskontoret består av seks fast ansatte rådgivere med ulik spesialisering og ansvarsområder. Vi er lokalisert i Fossveien 9 i Hønefoss, men har også fast kontordag i Hole herredshus annenhver onsdag.

Les mer om landbrukskontoret her