Hva er viktig for deg?

Vi har alle ulike ønsker, mål og drømmer for livene våre og vi er av ulik oppfatning om hva som er viktig i livet. Ergoterapeuter er mer opptatt av løsninger enn av problemer og leter etter ressurser. Derfor starter ergoterapeuten med å spørre om hva som er viktige aktiviteter i livet ditt – og hvordan du vil delta. 

 

Vi kan tilby

Vi kan blant annet tilby:

  • Hjemmebesøk for kartlegging av behov for tilrettelegging og hjelpemidler.
  • Bistand med søknad og opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler i eget hjem og nærmiljø.
  • Tilrettelegging av bolig eller omgivelser slik at du kan være aktiv i egen hverdag.
  • Funksjonsutredning, testing og trening på daglige gjøremål.
  • Hverdagsrehabilitering i samarbeid med fysioterapeut og hjemmetrener.

Syns- hørselskontakt

Syns- og hørselshjelpemidler formidles via kommunal ergoterapeut. Ergoterapeuten bistår med kartlegging av behovet for hjelpemidler og søknad til NAV Hjelpemiddelsentral om aktuelle hjelpemidler. Vi formidler ikke vanlige briller/lesebriller eller høreapparat.

 

Hjelpemidler

Har du behov for hjelpemidler over en kortere periode kan du låne hjelpemidler fra det kommunale hjelpemiddellageret. Hjelpemiddellageret er ikke bemannet, men du kan kontakte ergoterapitjenesten for å avtale henting/levering av hjelpemidler. Hjelpemidlene lånes ut i 3 måneder av gangen. Har du varig behov for hjelpemidler (over 2 år)  kan du få hjelp av en ergoterapeut til å søke om hjelpemidler fra NAV.

Lageret selger også småhjelpemidler.

Kontakt fysioterapitjenesten ved behov for hjelpemidler til barn og unge.

Adresse til kommunalt hjelpemiddellager:
Hole bo- og rehabiliteringssenter
Rudsøgardsveien 22
3531 Krokkleiva

Hva koster det?

Ergoterapi er en gratis tjeneste, men vær oppmerksom på at det kan tilkomme en egenandel på enkelte hjelpemidler.