Hole kommune ønsker et godt samarbeid med næringslivet og legger til rette for økt næringsetablering. Ta kontakt med en av oss om du har tanker og ideer som du vil drøfte med kommunen, eller trenger råd og hjelp: